Wikang Filipino ating Mahalin at Ipagmalaki!!

Ang lokal na Pamahalaan ng San Vicente, Probinsya ng  Ilocos  Sur  ay nakikiisa sa pagdririwang ng  Buwan ng Wika  ngaun buwan ng Agosto , alinsunod sa Proklmasyon Blg.1041 , sereis of 1997 na nilagdaan ni Pangulong Fidel Ramos.

Wikang Filipino ating Mahalin at Ipagmalaki, ang wika na ito ay isa sa mga bagay na sumisimbolo sa ating pagiging Pilipino. Kahit saan man tayo magpunta, dapat hindi natin makalimutan ang ating wikang pambansa lalong-lalo na ang wikang Filipino. Dapat natin itong alagaan, pahahalagahan at ituring na kayaman upang mas magiging maunlad pa ang paggamit nito lalong-lalo na sa mga susunod na kabataan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *